فریاد نزن ای عاشق ....

فریاد نزن ای عاشق ، من صدایت را درون قلب خود می شنوم
درد را در چهره ی عاشق تو با ذهن خود می نگرم
فریاد نزن ای عاشق ، فریاد نرن


بی سبب نیست چنین فریادم ، بی گناه در دام عشق افتادم
چه درست و چه غلط زندگیه هم خودم هم تو رو بر باد دادم
بی گناه در دام عشق افتادم

اگر احساسمو می فهمیدی ، قلبت رو دوباره می بخشیدی
لحظه ی پایان این دیدار رو ، روز آغازی دگر می دیدی

اگه بیهوده نمی ترسیدم ، عشقو آن گونه که هست می دیدم
شاید این لحظه ی غمگین وداع ، قلبم رو دوباره می بخشیدم
کاش از این عشق نمی ترسیدم

ما سزاواریم اگر گریانیم ، این چنین خسته و سرگردانیم
ما که دانسته به دام افتادیم ، چرا از عاشقی روگردانیم ؟!


وقتی پیمانه دلو می بستیم ، گفته بودیم فقط عاشق هستیم
ولی با عشق نگفتیم هرگز ، از دو ایل نابرابر هستیم
از دو ایل نابرابر هستیم

نه گناهکاریم نه بی تقصیریم ، من و تو بازیچه ی تقدیریم
هر دو در بی راهه ی بی رحم عشق ، با دل و احساس خود درگیریم

بیشتر از همیشه دوستت دارم ، گرچه از عاشقی و عاشق شدن بیزارم
زیر آوار فرو ریخته ی عشق ، از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم


تو که همدردی مرا یاری بده ، به من عاشق امیدواری بده
اگر عشق با ما سر یاری نداشت ، تو به من قول وفاداری بده
تو به من قول وفاداری بده ...

http://www.4shared.com/audio/FYiFm3BY/Faryad_Bijan_Mortazavi-Maryam_.htm

بیژن مرتضوی

نام آهنگ : فریاد

/ 0 نظر / 89 بازدید