ایستادن ، بیرون از پناهگاه تو

بیرون پناهگاهت می مانم و درون را نگاه می کنم ،

در حالی که در اطرافم ، از ، هر سو ، بمب می ریزند  

تو در داخل پناهگاهت چقدر سرحال و در امان

و خوشحال به نظر می آیی ،

آیا گفته بودم که من به ین چیزها توجه می کنم؟

 آیا گفته بودم که چه شگفت آور هستی؟

و چقدر ناراحتم که از هم جدا شده ایم.

عزیزم ، من بیرون پناهگاه تو ایساده ام ،

اما امیدوارم که در قلب تو باشم .

شل سیلور استاین

/ 1 نظر / 21 بازدید
آتوسا پارسیان

گاهی هم آرزو میکنم که پناهگاهم قلبش باشه . عالی بود