دیوانگی این چنین ...

 

کاش لحظه ها دلدادگی ام را به نظاره نمینشستند
و خاطره ها
دوست داشتنم را تکرار نمیکردند
کاش عقلم وابستگیم را به تو دیوانگی نمیخواند
آنگاه
ماه و ستاره ها در بزم عاشقانه ی من و تو
شکوه عشق را می نگریستند
و دیگر هیچ کس عشقم را به تو
به سخره نمیگرفت...........
حتی خود تو ....

کاش کاش کاش .....

/ 3 نظر / 26 بازدید
مرتضی ضیائی

سلام کاش عشق را زبان سخن بود کاش همیشه این روشنائی بود کنار ما کاش بسته به بهانه ها نبود می فهمم وبلاگتون خیلی قشنگه [گل]

آتوسا پارسیان

مرسی مریم خیلی زیبا بود