شب سفید

میخواستم بنویسم

اما هجوم کلمات

حملهء جملات

حتی اجازه نوشتن یک جمله رو هم نداد که نداد

چقدر بده اون موقع که با تمام وجود نیاز داری شباتو با یه صفحه سفید قسمت کنی

این صفحهء سفید هم مثل آدمهایی که هی دارن بهت دهن کجی میکنن و نیشخند میزنن بهت نیشخند میزنه و دهن کجی میکنه

انگار امشب قسمت نیست که شبمون سفید بشه ... روز و روزگارمون که سیاهه بذار شبامون هم قیر باشه

بیخیال نوشتن ... بیخیال از درد گفتن ... بیخیال از تنهایی سرودن ... بیخیال هر چی ... نگم بهتره

/ 2 نظر / 18 بازدید
غلامرضاسلیمانی

بنویس و نترس! مگه مهمه دهن کجی یه مشت مسخره! بنویس و فریاد بزن! آدمایی که دهن کجی می کنن فکر کنم مدل دهنشون اصلا کجه؟ تو فقط می تونی براشون دعا کنی کجی دهنشون صاف بشه!

فریده

نوشتن هم مثل رفتن میمونه باید نوشت حتی اگه فایده نداشته باشه