سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

یکرنگ شو
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٦  کلمات کلیدی: شعر

از رنگ ها بی رنگ شو
از شعر ها آهنگ شو
از ساز ها چون چنگ شو
از نام ها بی ننگ شو
از قصه ها دلتنگ شو
دیوانه ای شو منگ شو
مستانه ای شو شنگ شو
ا ما بیا یکرنگ شو
گر عاشقی همسنگ شو
گر نیستی بی سنگ شو