سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

دیوانگی این چنین ...
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٦  کلمات کلیدی: دلنوشته ها

 

کاش لحظه ها دلدادگی ام را به نظاره نمینشستند
و خاطره ها
دوست داشتنم را تکرار نمیکردند
کاش عقلم وابستگیم را به تو دیوانگی نمیخواند
آنگاه
ماه و ستاره ها در بزم عاشقانه ی من و تو
شکوه عشق را می نگریستند
و دیگر هیچ کس عشقم را به تو
به سخره نمیگرفت...........
حتی خود تو ....

کاش کاش کاش .....