سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

جنون ...
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٢  کلمات کلیدی: دلنوشته ها

آنقدرها هم سخت نیست ، 

مهار اشکها !!!

وقتی به یاد  می آوری ،

دیوانگی هایت را ...

جنون روزگار عاشقی ،

از برای خندیدن است !

باور کن ....