سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

شمارش معکوس
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی: دلنوشته ها

ثانیه های درد شروع میشود

                       با شمارش معکوس

گم شده ای هستم که

میروم پیدا شوم!

میروم

شاید خودم برگشتم

شاید هم ....

پستچی اگر

دم غروب  مریمی پرپر برایتان آورد

بی گمان خودم را در گمشدن یافته ام!!!

هستم اگر میروم ... گر نروم نیستم .............. تا مدتی خدانگهدار برام دعا کنید

با تشکر از جناب سلیمانی برای راهنمایی و ویرایش این متن