سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

تلی از من
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۳  کلمات کلیدی: دلنوشته ها

شب ، ظلمت ، سیاهی

شب ، ستاره ، همراهی

شب ، خاطره ، آوایی

شب ، شعر ، شیدایی

شب ، سیگار ، یک چایی

....

و من ...

جنون هر شب را

شبانه روز تکرار میکنم !

...

پکی بر سیگار

                         جرعه ای از چای

                                                      سطری از شعر

                                                                                  دیوان دیوان جنون !!!

...

پرسه میزنم با خاطراتت

گپی با حضور بی حضورت

                     دلجویی میکنم از ثانیه های شرمگین از نبودنت

و

بوسه ها بر تن نحیف سیگاری که در سکوت تلخش 

غریبانه بخاطر من میسوزد ...

....

من

        شب

                  خاطره

                             سکوت

                                         شعر

                                                     چای

                                                               سیگار  پشت سیگار

و خاکستری از من و تلی از من ....