سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

انعکاس .... کارو
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٩  کلمات کلیدی: شعر

نگاه تو

انعکاس صامت گرفتگی صدای یک فریاد است ...

بمن نگاه کن !

بگذار من

- در سکوت نگاه تو -

تراژدی مرگ همه ی فریاد ها را

تجربه کنم ...