سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

عاشقانه
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٧  کلمات کلیدی: شعر

شب
شیرین
راه
دور
مرگ
دست
ملخ
افق
چوب
آتش
تو
چون دیگی نو
در جهیزیه تاریخ می درخشی

روز
تلخ
راه
دور
مرگ
سایه
دره
آسمان
آتش
و من
چون آخرین اسکناس
درجیب یک ملوان پیر
مچاله ام.
                                         حسین پناهی