سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

دستم ... دستت !!!
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩  کلمات کلیدی: یادداشتهایی برای تو
در یک آشنایی دوستانه م

ما با هم

دست دادیم!!

تو فقط دست دادی..!

ومن..!؟

همه چیز از دست دادم..!؟