سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

" تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ... "
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩  کلمات کلیدی: یادداشتهایی برای تو
و تو چه میدانی که چه میکشم آن لحظه هایی را که رهایت می کنم....
 
" گرگ هاری شده ام   پوپکم،آهوکم ... "
پ ن 1 : عنوان و اخرین خط شعریست که از اخوان بجا ماند
پ ن 2 : تا جنون فاصله ای نیست دگر فقط باور کن
باعرض پوزش