سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

باز بهار و جای خالی تو ...
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: یادداشتهایی برای تو
بعد از تو
بر سر در خانه ام نوشتم :

بهار فصل " مردن " است ...